برگزاری مسابقات اتومبیل رانی در بحرین علی رغم مخالفت ها

مسابقات اتومبیل رانی گراند پری، طبق برنامه ریزی قبلی در ماه آوریل میلادی در بحرین به اجرا در خواهد آمد.

پیشتر با وجود برخی نگرانی های امنیتی، احتمال می رفت برگزاری این مسابقات لغو گردد.

فدراسیون بین المللی اتومبیل رانی در بیانیه ای اعلام کرد: "تمامی پیشبینی های لازم امنیتی برای اجرای مسابقه جهانی فرمول ۱ مورد بررسی قرار گرفته است."

مخالفان در بحرین درخواست کرده بودند این مسابقه، که به گفته آنها وابسته به خاندان سلطنتی این کشور است، لغو شود.