تظاهرات هواداران اخوان‌المسلمین در میدان تحریر قاهره

هزاران مصری در میدان تحریر، در مرکز قاهره، در حال تظاهرات علیه عمر سلیمان، رییس سابق سازمان اطلاعات مصر، هستند.

تظاهرکنندگان به اعلام نامزدی آقای سلیمان اعتراض دارند.

این تظاهرات در پی فراخوان اخوان‌المسلمین، با حمایت گروه‌های سیاسی هم‌فکر و با شعار "پاسداری از انقلاب" انجام می‌پذیرد. تظاهرکنندگان از تلاش هواداران رژیم سابق برای بازگشت به قدرت بیم دارند.

در پی اعلام نامزدی آقای سلیمان، مجلس مصر روز پنج‌شنبه قانونی را به تصویب رساند که نامزدی مقامات دولت حسنی مبارک برای ریاست‌جمهوری را ممنوع می‌کند. البته تحلیلگران بر این باورند که شورای نظامی حاکم با این مصوبه مخالفت خواهد کرد.