قطع کمک های غذایی آمریکا به کره شمالی

آمریکا برنامه کمک عذایی خود به کره شمالی را متوقف می کند.

این تصمیم در پی آزمایش ناموفق موشکی کره شمالی صورت می گیرد که آمریکا آن را "نقض آشکار" تعهدات بین المللی کره شمالی و نادیده گرفتن قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل دانسته است.

کره شمالی روز گذشته (پنجشنبه ۱۲ آوریل) تلاش کرد که یک ماهواره را به به کمک موشکی دوربرد به فضا پرتاب کند.

اگر چه گزارش ها از پرتاب ناموفق این موشک ماهواره‌بر حکایت دارند اما آمریکا می گوید که این پرتاب ماهواره پوششی بوده برای آزمایش موشک قاره پیمای کره شمالی.

کمک غذایی آمریکا بخشی از برنامه های تشویقی کره شمالی برای متوقف کردن برنامه های هسته ای و موشکی این کشور بود.