هشت نفر در کویته پاکستان به ضرب گلوله کشته شدند

پلیس در استان بلوچستان پاکستان می‌گوید افراد مسلح سوار بر موتور، هشت نفر را در شهر کویته به ضرب گلوله کشته‌اند.

گزارش‌ها حاکی از آن است که افرادی که هدف قرار گرفتند، از اقلیت شیعیان هزاره هستند.

بخش بزرگی از شهر در اعتراض به این واقعه تعطیل شده است.

خبرنگار بی بی سی در شهر کویته می‌گوید خشونت علیه شیعیان هزاره به شدت افزایش یافته و در دو هفته گذشته، حداقل ۲۵ نفر کشته شده‌اند.