افزایش ارزش سهام در ایران در پی مذاکرات هسته‌ای

از تهران گزارش می شود که خوش بینی نسبت به مذاکرات اتمی ایران و قدرت های جهانی باعث رشد قابل توجه ارزش سهام در بازار بورس شده است.

بنا بر این گزارش ها، شاخص بورس تهران در طی هفته گذشته ۴۵۷ واحد رشد کرده و از مرز ۲۷ هزار واحد گذشته است.

دور تازه مذاکرات ایران و گروه ۱+۵ که دیروز در استانبول از سر گرفته شد قرار است چند هفته دیگر در بغداد ادامه یابد.

دو طرف مذاکرات استانبول را مثبت و سازنده ارزیابی کردند.