تقاضای مصر از بریتانیا برای بازگرداندن دارایی های مسدود شده

مصر از بریتانیا خواست تا دارایی های مسدود شده مقامات پیشین این کشور که ارزش آن یکصد و سی و پنج میلیون دلار برآورد می شود، را به این کشور بازگرداند.

گفته شده بخشی از این دارایی ها متعلق به حسنی مبارک، رئیس جمهور برکنار شده مصر است.

در همین رابطه یکی از مقامات ارشد وزارت دادگستری مصر به بی بی سی گفته است در صورتی این دارایی ها به مصر پس داده نشود ، بریتانیا از تصمیمات اتحادیه اروپا و سازمان ملل، تخلف کرده است.

مصر همچنین خواستار استرداد مقامات دوران حکومت حسنی مبارک شده که پس از انقلاب سال گذشته در این کشور به بریتانیا گریختند.

از جمله این مقامات وزیر سابق اقتصاد مصر است که گفته شده در لندن زندگی می کند.