افزایش درگیری ها میان سودان و سودان جنوبی

گزارش ها از افزایش تنش و درگیری ها میان سودان و همسایه تازه استقلال یافته اش سودان جنوبی حکایت دارد.

ریک مچر، معاون رئیس جمهور سودان جنوبی به بی بی سی گفته که جنگنده های نیروی هوایی سودان یک فروشگاه مواد غذایی در شهر بنتیو را هدف قرار داده و ۵ نفر را کشته اند.

سازمان ملل متحد نیز گزارش های مشابهی در این رابطه منتشر کرده است.

همزمان عبدالله العزرق، سفیر سودان در لندن می گوید که هواپیماهای سودانی شهروندان عادی را هدف قرار نداده اند.

او تاکید کرده که جنگنده نیروی هوایی سودان مقر نظامی شورشیانی را هدف قرار داده که توسط دولت سودان جنوبی حمایت می شوند.