آمادگی ناظران سازمان ملل متحد برای سفر به سوریه

تنها ساعاتی پس از تصویب قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد برای اعزام گروهی از ناظران به سوریه، که روز شنبه انجام گرفت، این ناظران، آمادگی خود را برای این سفر اعلام کرده اند.

این افراد قرار است بر روند برقراری آتش بس در این کشور نظارت کنند.

بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل متحد روز شنبه گفت در روزهای آتی پیشنهادی برای ارسال گروهی ۲۵۰ نفره به این کشور ارائه خواهد داد.

با وجود تصویب قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل، گزارش ها همچنان خبر از بی ثباتی در این کشور می دهند.