معترضان بحرینی در لندن خواستار آزادی عبدالهادی خواجه شدند

دو معترض بحرینی با بالارفتن از دیوار سفارت بحرین در لندن خواستار آزادی عبدالهادی خواجه فعال حقوق بشر که در زندان بسر می برد، شده اند.

یکی از این معترضان، به بی بی سی گفته است که آقای خواجه که ۶۷ روز است در اعتصاب غذا بسر می برد، از نظر جسمانی در شرایط نامساعدی قرار دارد.

این دو بحرینی معترض همچنین خواستار آزادی حسن موشایمه ، از رهبران مخالفان شده اند که در حال حاضر بیمار است.

عبدالهادی خواجه به دلیل شرکت در اعتراضات ضد دولتی در بحرین به حبس ابد محکوم شده و از سال گذشته در زندان بسر می برد.