یک افسر ارشد اسرائیلی از کار معلق شد

یک افسرارشد ارتش اسرائیل به دنبال انتشار ویدیویی در اینترنت که او را در حال کتک زدن یک فعال دانمارکی طرفدار فلسطینیان نشان می دهد، از کار معلق شد.

این ویدیو شلوم آیزنر، افسر اسرائیلی را نشان می دهد که در جریان تظاهراتی که روز شنبه ۱۴ آوریل برگزار شد، با تفنگش به صورت یک فعال طرفدار فلسطینیان ضربه می زند.

بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل این حادثه را محکوم کرده است.

این در حالی است که تعدادی از سیاستمداران دست راستی و رهبران مذهبی از معلق کردن این افسر انتقاد کرده، و آن را واکنشی بیش از اندازه تند به این اقدام دانسته اند.