رئیس جدید بانک جهانی انتخاب شد

جیم یونگ کیم، کاندیدای مورد حمایت آمریکا برای ریاست بانک جهانی، به ریاست این نهاد مالی بین المللی رسید.

آقای کیم، که یک پزشک آمریکایی کره ای تبار است، برای رسیدن به این سمت با رقابت شدیدی از جانب اوکونجو آیویلاوزیر اقتصاد نیجریه رو به رو بود.

گروهی از مقامات سابق بانک جهانی، پیشتر در نامه ای حمایت خود را رقیب نیجریه ای جیم یونگ کیم اعلام کرده بودند.

آمریکا که بزرگترین سهامدار بانک جهانی بشمار می رود، با پشتیبانی اروپا و ژاپن همواره در انتخاب رئیس این بانک نقشی اساسی داشته است.

به گفته تحلیل گران اقتصادی، براساس قوانینی نانوشته درحالی که اروپا تعیین کننده رئیس صندوق بین المللی پول است، آمریکا هم در انتخاب رئیس بانک جهانی نقشی کلیدی دارد.