انتقاد عفو بين الملل از بحرين برای زیر پا گذاشتن حقوق بشر

سازمان عفو بين الملل می گويد بحرين به تعهد خود نسبت به رعایت حقوق بشر عمل نکرده است.

بنا به گزارش جدید این سازمان، آنها هنوز خبرهایی درباره شکنجه و بدرفتاريهای ديگر از بحرین دريافت می کند.

در اين گزارش آمده است که نيروهای امنيتی در بحرين هنوز عليه تظاهرکنندگان قوه قهريه استفاده می کند و چند نفر را که بدون محاکمه به زندان انداخته اند، را هنوز آزاد نکرده است.

در رویدادی دیگر دو معترض به وضعیت بحرین در لندن به پشت بام سفارتخانه این کشور رفتند تا نظر مردم را درباره وضعيت فعالان سياسی در زندانهای بحرين، جلب کنند.