'سودان به سودان جنوبی حمله هوایی کرده'

سازمان ملل متحد، تایید کرد که سودان، در یک حمله هوایی، مواضعی در سودان جنوبی را بمباران کرده است.

دو جنگنده سودانی، چهار بمب را در سودان جنوبی به زمین انداختند که در جریان آن دست کم یک نفر کشته شده است.

مقام های محلی همچنین می گویند که هواپیماها شهر مایوم را هم بمباران کردند که در جریان آن عده ای کشته شده اند که در میانشان زن و بچه هم بوده است.

سودان در این خصوص هنوز نظری نداده، اما پیش از این همواره وقوع هر حمله هوایی را تکذیب کرده بود.

دور جدید درگیری های دو کشور زمانی آغاز شد، که سودان جنوبی در سه شنبه گذشته مناطق نفت خیز هگلیگ را تصرف کرد. این منطقه نفتی، بزرگترین منبع ذخایر سودان است.