جزیره ابوموسی 'منطقه نمونه گردشگری' شد

حسن موسوی، رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ایران گفته است که براساس مصوبه جدید دولت، جزیره ابوموسی به منطقه نمونه گردشگری تبدیل می شود و که هدف از آن افزایش ورود گردشگران داخلی و خارجی به این جزیره است.

امارات متحده عربی نسبت به جزیره ابوموسی و همچنین جزایر تنب بزرگ و تنب کوچک واقع در خلیج فارس ادعای مالکیت دارد و هفته گذشته، نسبت به سفر محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری، به ابوموسی اعتراض کرد.

مقامات جمهوری اسلامی با رد این اعتراض، بر حاکمیت ایران بر این سه جزیره تاکید نهاده اند.