محاکمه متهمان نا آرامی‌های فوتبال در مصر آغاز شد

محاکمه متهمان پرونده نا آرامی های خونین یک مسابقه فوتبال در ماه فوریه سال جاری در شهر پورت سعید مصر، که به کشته شدن بیش از هفتاد تن منجر شد آغاز شده است و نه مامور پلیس و سه کارمند باشگاه المصری پورت سعید از متهمان این پرونده هستند.

روز ۱ فوریه سال جاری، در پی پیروزی تیم المصری پورت سعید بر تیم الاهلی قاهره در شهر پورت سعید، طرفداران تیم میزبان به داخل زمین چمن ریختند و با طرفداران تیم میهمان درگیر شدند در حالیکه، به گفته برخی منابع خبری، نیروهای پلیس توانایی برقراری آرامش را نداشتند.

دادگاه در میان تمهیدات امنیتی ویژه تشکیل شده اما جریان محاکمه به طور زنده از تلویزیون پخش می شود.