نرخ مرگ و میر کودکان در جهان 'کاهش یافته است'

یک گزارش تحقیقاتی در مورد وضعیت کودکان جهان از سال ۱۹۹۰ تا کنون حاکی از آن است که نرخ مرگ و میر نوزادان و اطفال زیر پنج سال در این مدت سیر نزولی داشته و به طور متوسط تعداد کودکانی که جان خود را در اثر بیماری از دست داده اند هر سال چهار میلیون نفر کمتر بوده است.

براساس این گزارش، که به سفارش صندوق کودکان سازمان ملل - یونیسف - و سازمان خیریه "نجات کودکان" تهیه شده، دلیل کاهش نرخ مرگ و میر اطفال بهبود تغذیه، دسترسی بیشتر به امکانات بهداشتی و آموزش و پرورش بوده است.

در این گزارش به خصوص به کاهش مرگ و میر اطفال در بنگلادش، برزیل و ویتنام ا شاره شده و آمده است که دلیل بهبود وضعیت کودکان در این کشورها دریافت کمک های توسعه، رشد اقتصادی و سیاست های موثرتر دولت ها در مورد کودکان بوده است.