قاسمی: عربستان نمی تواند جای خالی نفت ایران را پر کند

رستم قاسمی، وزیر نفت ایران، گفته است که با وجود تحریم نفتی جمهوری اسلامی از سوی کشورهای غربی، صادرات نفت ایران کاهش نیافته و افزوده است که "این اقتصاد غرب بوده است که از تحریم ها زیان دیده است."

آقای قاسمی که با شبکه تلویزیونی پرس تی وی سخن می گفت، در مورد افزایش تولید نفت عربستان سعودی به منظور جایگزین کردن کاهش نفت صادراتی ایران، گفت که افزایش تولید نفت عربستان نمی تواند به طور نامحدود ادامه داشته باشد و عربستان قادر نیست در دراز مدت در حداکثر ظرفیت، تولید نفت ادامه دهد.

وزیر نفت ایران با اشاره به اقدام جمهوری اسلامی در "تحریم فروش" نفت به کشورهای اروپایی که پیشاپیش خرید نفت از ایران را تحریم کرده اند، گفت که "اگر این کشورها سیاست های خصمانه خود را کنار بگذارند، ایران حاضر است صادرات خود به آنها را از سر بگیرد."

کشورهای غربی، علاوه بر تحریم های تجاری علیه جمهوری اسلامی، ارتباط بانکی با ایران را نیز هدف تحریم قرار داده اند که باعث بروز مشکلاتی در دریافت درآمدهای حاصله از صادرات نفت نیز شده است.