تحریم اقتصادی 'درآمد دولت سوریه را نصف کرده است'

آلن ژوپه، وزیر خارجه فرانسه، گفته است که "تحریم های بین المللی علیه رژیم سرکوبگر سوریه امکانات مالی و عواید ارزی آن را به نصف تقلیل داده و این رژیم می کوشد به نحوی از این تحریم ها نجات یابد."

آقای ژوپه، که در یک اجلاس بین المللی در پاریس سخن می گفت، افزود که جامعه جهانی باید "مانورهای" حکومت سوریه برای رهایی از فشار تحریم های خارجی را خنثی کند و به فشار بر این حکومت برای برآوردن خواست مردم سوریه ادامه دهد.

در اجلاس پاریس، پنجاه و هفت کشور جهان شرکت دارند و وزیر خارجه فرانسه هشدار داد که جامعه بین المللی باید با هرگونه تخلف سوریه از طرح صلح مصوب شورای امنیت به شدت برخورد کند.