اعتصاب غذای زندانیان فلسطینی در زندان‌های اسرائیل

مقام های اسرائیلی می گویند که ۳۵۰۰ زندانی فلسطینی امروز سه شنبه ۱۷ آوریل (۲۹ فروردین) دست به اعتصاب غذا زده اند.

این اعتصاب به مناسبت "روز زندانیان" فلسطینیان و در اعتراض به ادامه بازداشت آنها انجام می شود.

سازمان زندان های اسرائیل می گوید که ۱۲۰۰ نفر از این افراد قصد دارند پس از روز سه شنبه هم به اعتصاب غذا ادامه دهند.

از سوی دیگر، خضر عدنان، سخنگوی سابق گروه جهاد اسلامی که ماه پیش پس از ۶۷ روز اعتصاب غذ را شکست، از زندان آزاد خواهد شد.

حدود ۴۷۰۰ فلسطینی در زندان های اسرائیل بازداشت هستند که به گفته فلسطینی ها، حداقل ۳۰۰ نفر آنها هنوز تفهیم اتهام نشده اند.