مصر لغو صلاحیت چند نامزد اصلی انتخابات را تایید کرد

کمیسیون انتخابات مصر تصمیم به لغو صلاحیت چند نامزد انتخابات ریاست جمهوری آن کشور را تایید کرده است.

عمر سلیمان، رییس دستگاه اطلاعاتی حکومت حسنی مبارک؛ خیرات الشاطر از سازمان اخوان المسلمین و حازم صلاح ابو اسماعیل، از اسلامگرایان تندرو از جمله رد صلاحیت شدگان هستند.

قرار است که رای گیری در انتخابات ریاست جمهوری مصر در ماه آینده میلادی انجام پذیرد.

برخی ناظران می گویند رد صلاحیت چند تن از کاندیداهای اصلی می تواند سبب افزایش تنشها میان شورای نظامیان حاکم بر مصر و بخشهایی بزرگ از جامعه مصر بشود.

مصر از زمان سرنگونی حسنی مبارک، و تا زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، تحت کنترل شورای نظامی حاکم بوده است.