وزارت اطلاعات ایران در خصوص متهمان به جاسوسی اطلاعیه داد

خبرگزاری جمهوری اسلامی گزارش داده است که بیش از پانزده نفر، شامل اتباع ایرانی و اتباع دولتهای خارجی، به اتهام جاسوسی برای اسرائیل بازداشت شده اند.

این خبرگزاری به نقل از اطلاعیه وزارت اطلاعات گفته است که از جمله ماموریت هایی که بازداشت شدگان به عهده داشتند، شناسایی و ترور یکی از "متخصصان" ایرانی بوده است. با این حال، وزارت اطلاعات نامی از این متخصص نبرده است.

از دیگر برنامه های بازداشت شدگان، به گفته وزارت اطلاعات، بمب گذاری در برخی از تاسیسات زیربنایی ایران بوده است.

به موجب این بیانیه، یک پایگاه جاسوسی – عملیاتی "در یک اقلیم همجوار" ایران شناسایی شده است که "استقرار پر حجم سرویس موساد و بهره برداری مستقیم از آن منطقه علیه اتباع، امنیت و منافع" ایران، به گفته وزارت اطلاعات، از مجاری دیپلماتیک پیگیری خواهد شد.

وزارت اطلاعات نخست در روز ۲۲ فروردین ماه، یعنی یک هفته پیش، از بازداشت چند نفر به اتهام جاسوسی برای اسرائیل خبر داده بود.