کره شمالی دیگر به توافق اخیر با آمریکا "پایبند نیست"

کره شمالی می گوید دیگر به وقفه ای در انجام آزمایش های موشکی و اتمی که در ماه فوریه در ازای دریافت کمک غذایی از آمریکا با آن موافقت کرده بود پایبند نیست.

بیانیه روز سه شنبه پس از آنکه شورای امنیت سازمان ملل پرتاب موشکی ناکام کره شمالی را محکوم کرد صادر می شود.

پرتاب فضایی کره شمالی به علت انفجار موشک دقایقی پس از پرتاب ناکام ماند؛ پرتابی که بسیاری آن را وسیله ای برای پیشبرد فناوری موشکی می دانند.

کره شمالی انتقاد سازمان ملل متحد را رد کرد و گفت که آمریکا به تعهداتش براساس آن توافق عمل نکرده است.

آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت که احتمال بازدید مامورانش از کره شمالی اکنون کم است.

کره شمالی ماه گذشته به عنوان بخشی از توافق با آمریکا بازرسان اتمی سازمان ملل را دعوت کرده بود.

اما آن معامله پس از اعلام برنامه کره شمالی برای پرتاب موشک از هم پاشید و آمریکا گفتگوهای کمک غذایی را معلق کند.

کره شمالی گفت که قصد قرار دادن ماهواره ای در فضا را داشته است اما منتقدان گفتند که آن پرتاب ناقض مقررات منع آزمایش موشکی است که سازمان ملل اعمال کرده.