'همایش بین المللی خلیج فارس در ابوموسی برگزار می شود'

به گزارش خبرگزاری فارس، استاندار هرمزگان گفته است که همایش بین المللی روز خلیج فارس که هر سال در شهر بندر عباس برگزار می شود در سال جاری در جزیره ابوموسی تشکیل خواهد شد و میهمانان این همایش "از راه هوایی" به محل اجلاس انتقال می یابند.

اظهارات این مقام محلی در حالی گزارش می شود که سفر رئیس جمهوری ایران به ابوموسی در هفته گذشته باعث اعتراض دولت امارات متحده عربی شد که نسبت به این جزیره، و دو جزیره تنب بزرگ و تنب کوچک، ادعای ارضی دارد.

در همین زمینه، دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس، که امارات یکی از شش عضو آن است، با انتقاد از سفر آقای احمدی نژاد به ابوموسی، از موضع امارات حمایت کرده و وزارت خارجه آمریکا نیز خواستار مذاکره بین ایران و امارات برای حل اختلاف بر سر این سه جزیره شده است.

دولت ایران با تاکید بر حاکمیت خود بر ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک، هر نوع مذاکره و مصالحه ای بر سر موضوع مالکیت این جزایر را بی مورد دانسته است.