اعتراض بیست و چهار ساعته بر بام سفارت بحرین

دو تن از مخالفان دولت بحرین با صعود به بام سفارت بحرین در لندن، خواستار آزادی فوری عبدالهادی الخواجه، بنیانگذار جمعیت حقوق بشر بحرین و مشاور سابق شورای حقوق بشر سازمان ملل شدند و تهدید کردند که در صورت اجرا نشدن خواستشان، خود را به زیر پرتاب خواهند کرد.

این دو نفر که پلاکاردهایی با تصاویر آقای الخواجه و حسن مشیمع، یکی دیگر از رهبران مخالف در بحرین، همراه خود داشتند سرانجام پس از بیست و چهار ساعت، از بام سفارت بحرین پایین آمدند و به اتهام ورود غیرقانونی به این ساختمان و اخلال در نظم عمومی، توسط ماموران پلیس بازداشت شدند.

عبدالهادی الخواجه در اعتراض به بازداشت خود دست به اعتصاب غذا زده و حال او وخیم گزارش شده است در حالیکه سازمان های بین الملل و مدافعان مدافع حقوق بشر در بحرین و شماری از کشورهای غربی خواستار آزادی او بوده اند.