رئیس مجلس: ایران‌چک پنجاه هزار‌ تومانی غیرقانونی است

به گزارش خبرگزاری فارس، علی لاریجانی، رئیس مجلس، در نامه ای در پایان سال ۱۳۹۰ اقدام بانک مرکزی در انتشار ایران چک را مغایر قوانین دانست و به بانک تا هفته اول فروردین ماه مهلت داد تا انتشار ایران چک را متوقف کند اما بانک مرکزی هنوز دستور رئیس مجلس را به مراجع مربوطه ابلاغ نکرده است.

به دلیل کاهش شدید ارزش و قدرت خرید پول ایران در چند دهه اخیر و لزوم استفاده از ارقام درشت حتی در خرید های عادی شهروندان، اسکناس های موجود جوابگوی نیازهای مردم نبوده و بانک مرکزی به منظور مقابله با این وضعیت، به صدور ایران چک، که نوعی چک تضمینی با ارقام درشت است، مبادرت کرده است.

انتشار ایران چک ینجاه هزار و یکصد هزار تومانی براساس مصوبه سال ۱۳۸۶ هیات دولت صورت گرفت و اگرچه صدور ایران چک یکصد هزار تومانی بعدا متوقف شد اما مشخص نیست که به چه دلیل مجلس تا کنون در مورد غیرقانونی بودن این مصوبه اظهار نگرانی نکرده بود.

خبرگزاری فارس با یادآوری اینکه در حال حاضر، درشت ترین اسکناس ایران، اسکناس ده هزار تومانی است، گفته است که شاید بانک مرکزی در صدد انتشار اسکناس های پنجاه هزار تومانی برآید ولی تا آن زمان، تکلیف ایران چک های در دست مردم هم مشخص نیست.