نایب رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد آزاد شد

ابراهیم مددی، نایب رئیس هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، که به سه سال و نیم حبس محکوم شده بود با گذراندن دوره محکومیت خود، از زندان آزاد شده است.

آقای مددی که به اتهام "اقدام علیه امنیت ملی" محاکمه و به زندان محکوم شده بود، در آذرماه سال گذشته برای گذراندن مرخصی برای مدتی از زندان آزاد شد اما کوتاه مدتی پس از آن، به دستور مقامات امنیتی به زندان بازگشت.

نهادهای مدافع حقوق بشر محاکمه و محکومیت ابراهیم مددی و سایر فعالان کارگری در جمهوری اسلامی را به شدت مورد انتقاد قرارداده و آن را مغایر با تعهدات دولت ایران در مورد رعایت آزادی فعالیت تشکل های کارگری دانسته اند.