مخالفان حکومت سوریه: گلوله باران شهر حمص ادامه دارد

فعالان سیاسی مخالف در سوریه گفته اند که با وجود اعلام موافقت دولت این کشور با برقراری آتش بس پیشنهادی سازمان ملل، مناطق مسکونی شهر حمص همچنان زیر آتش خمپاره و تانک قرار دارد.

شورای امنیت سازمان ملل همچنین خواستار دسترسی آزادانه ناظران اعزامی خود به سوریه شده اما دولت سوریه گفته است که نمی تواند امنیت این افراد را تضمین کند مگر اینکه ماموریت آنان با هماهنگی کامل با دستگاه های دولتی انجام شود.

مخالفان حکومت سوریه گفته اند که هدف دولت سوریه از طرح این موضوع این است که ناظران سازمان ملل مجبور شوند پیش از حرکت به مناطق مختلف برای نظارت بر آتش بس، مقصد و مسیر خود را به آگاهی ماموران دولتی برسانند تا آنان بتوانند پیشاپیش با صحنه سازی، ناظران را فریب دهند.