تلاش برای جنگ زدایی از مرتفع ترین منطقه جنگی جهان

ژنرال اشفاق پرویز کیانی، فرمانده نیروهای مسلح ارتش پاکستان خواستار توقف جنگ در منطقه کوهستانی و یخچال طبیعی سیاچن واقع در مرز هند و پاکستان شد.

آقای کیانی که از منطقه سیاچن دیدار می کرد، از مقام های سیاسی هند و پاکستان خواست هر چه زودتر مشکلات مرزی خود در این منطقه را حل و فصل کنند.

سخنان آقای کیانی تنها چند روز پس از فاجعه مرگ بیش از یکصد سرباز پاکستانی در جریان سقوط بهمن در این منطقه صورت می گیرد.

منطقه ای که از آن به عنوان مرتفع ترین منطقه جنگی جهان یاد می شود.

سیاچن بخشی از ارتفاعات رشته کوههای هیمالیاست که در منطقه مرزی میان هند و پاکستان قرار گرفته و مناقشات فراوانی بر سر مالکیت آن میان اسلام آباد و دهلی در جریان است.