رسیدگی به نحوه محاکمه سیف الاسلام قذافی در لیبی

لوئیس مورنو اوکامپو، رئیس بازرسان دادگاه جرایم بین المللی برای رسیدگی به جزئیات بیشتر بازپرسی و محاکمه سیف الاسلام قذافی، پسر معمر قذافی، دیکتاتور سابق لیبی به این کشور سفر کرده است.

سیف الاسلام که به ارتکاب جنایت علیه بشریت متهم شده، اکنون در لیبی نگهداری می شود و مقام های رسمی لیبی با انتقال او به دادگاه جرایم بین المللی مخالفت کرده اند.

آقای اوکامپو به بی بی سی گفته که به منظور حصول اطمینان از دقت و انصاف نحوه محاکمه سیف الاسلام در لیبی به این کشورسفر کرده است.

این مقام دادگاه جرایم بین المللی تاکید کرده که سفر او به منظور مذاکره با مقام های لیبی برای تحویل سیف الاسلام به مجامع قضایی بین المللی نیست.