واتیکان با راهبه‌های 'افراطی' برخورد می‌کند

واتیکان دستور برخورد با گروهی از راهبه‌های آمریکایی را داده که آنها را افراطی می‌خواند.

واتیکان می‌گوید این گروه، آموزه‌های کلیسای کاتولیک در باره همجنسگرایی را زیر سئوال می‌برد و فمینیسم غیر قابل تطبیق با ایمان مسیحیان کاتولیک را تبلیغ می‌کند.

کنفرانس رهبری زنان مذهبی، بزرگ‌ترین سازمان راهبه‌های کاتولیک در آمریکاست.

واتیکان، یک اسقف را برای انجام اصلاحات در این گروه منصوب کرده است.

این گروه که در مری‌لند مستقر است، ۵۷ هزار عضو دارد و فعالیت‌های گسترده‌ای در زمینه‌های آموزشی و عدالت اجتماعی دارد.

فعالیت‌های "کنفرانس رهبری زنان مذهبی" باعث بروز نگرانی‌هایی در رهبری کلیسای کاتولیک شده است.