ایران فروش نفت به شرکت شل را متوقف کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، رستم قاسمی، وزیر نفت ایران، گفته است که فروش نفت خام به شرکت نفتی شل متوقف شده و دلیل آن یک میلیارد بدهی پرداخت نشده این شرکت بابت خریدهای قبلی است.

شل از جمله شرکت های بزرگ نفتی جهان است و میزان فروش نفت ایران به این شرکت به حدود دویست هزار بشکه در روز (حدود ده درصد کل صادرات نفتی ایران) می رسید اما ظاهرا به دلیل تحریم بانکی جمهوری اسلامی توسط کشورهای غربی، شرکت شل با دشواری در پرداخت بدهی خود به ایران مواجه بوده است.

روز گذشته یک مقام شرکت ملی نفت ایران ضمن تکذیب خبر تحریم نفتی اسپانیا و یونان توسط ایران، گفت که باید بین تحریم با انگیزه های سیاسی و توقف فروش به دلیل بدهی پرداخت نشده خریداران تفاوت قایل شد.