خسارات آفات طبیعی در تاجیکستان ده برابر افزایش یافته است

موارد آفات طبیعی در سه ماه اول سال ۲۰۱۲ در تاجیکستان در مقایسه‌ با همین دوره در سال گذشته بیش از ده برابر افزایش یافته است.

به گزارش کمیته امور اضطراری تاجیکستان، از اول سال جاری میلادی تا کنون ۱۵۵ حادثه طبیعی در آن کشور رخ داده و بر اثر آن ۱۴ نفر جان خود را از دست داده و ۱۹ منزل مسکونی کاملاً خراب شده اند. این در حالیست که در سه ماه اول سال ۲۰۱۱، در تاجیکستان تنها ۱۶ آفت طبیعی رخ داده بود.

در سال جاری ریزش بهمن و سیل به اقتصاد تاجیکستان دو میلیون و ۳۴۲ هزار سامانی خسارات وارد کرده است.

آمار رسمی حاکی از آن است که در سال ۲۰۱۱ بیش از ۱۳۰ نفر از ساکنان تاجیکستان در حوادث طبیعی مختلف جان خود را از دست دادند.