مفتی اعظم مصر به بیت المقدس سفر کرد

علی جمعه، ارشدترین مفتی مصر در دیداری غیر رسمی به بخش اسرائیلی بیت المقدس سفر کرد.

آقای جمعه که از سرشناس ترین روحانیون مسلمان جهان به شمار می رود در جریان سفر خود به مسجد الاقصی رفت.

او که به بخش تحت کنترل اسرائیل سفر کرده بود یک مرکز تحقیقات اسلامی در بیت المقدس را افتتاح کرد.

سفر این مقام ارشد مذهبی مصر به بخش تحت کنترل اسرائیل در بیت المقدس در حالی صورت می گیرد که علمای مسلمان مصر سالهاست اسرائیل را به خاطر اشغال مناطق فلسطینی محکوم کرده اند. اگر چه بخشی از رهبران مذهبی جهان اسلام از چنین سفرهایی استقبال می کنند.