شرکت ملی نفت ایران: آمار بانک مرکزی اشتباه است

احمد قلعه بانی مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران اعلام کرده که آمارهای اعلام شده از سوی بانک مرکزی ایران در زمینه کاهش تولید نفت اشتباه است.

وی گفته است: "آمار بانک مرکزی را قبول نداریم."

آقای قلعه بانی می گوید که میزان تولید نفت در سال گذشته ۲۸هزار بشکه کاهش پیدا کرده در حالی که گزارش بانک مرکزی نشان می دهد که تولید نفت نزدیک به ۵۰۰ هزار بشکه کاهش پیدا کرده است.

مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران آمارهای سازمان کشورهای صادرکننده نفت، اوپک را نیز رد کرد که از سقوط میزان تولید نفت ایران به حدود ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز حکایت دارد.

گزارش‌های منتشر شده از سوی بانک مرکزی ایران نشان می دهد که علاوه بر کاهش تولید، صادرات نفت ایران نیز به مرز دو میلیون بشکه در روز رسیده است.

اما آقای قلعه بانی می گوید که سال گذشته روزانه به طور متوسط دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت در روز صادر شده و "بر اساس آمار، درآمد نفتی کشور در سال ۱۳۹۰ بیشترین درآمد در طول تاریخ بوده است."

آمارهایی که بانک مرکزی منتشر می کند معمولا از سوی وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران در اختیار این بانک قرار می گیرد و در کنار جدول‌های منتشر شده از سوی بانک مرکزی، از وزارت نفت به عنوان منبع آمارها نام برده شده است.

تولید نفت ایران که به بالای چهار میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه در روز رسیده بود، در چند سال گذشته کاهش یافته است. علت عمده این کاهش تولید، این است که نیمی از چاه‌های تولید نفت ایران در نیمه دوم عمر خود قرار دارند و بنابر گزارش‌های رسمی، سالانه بین ۲۰۰ تا۳۰۰ هزار بشکه از تولید نفت ایران کم می شود.