نخستین سفر رئیس جمهوری برمه به ژاپن در سی سال

در نخستین سفر رئیس کشور برمه به ژاپن طی حدود سی سال گذشته، تین سین، رئیس جمهوری این کشور، برای یک دیدار رسمی پنج روزه به ژاپن سفر می کند و با مقامات ارشد ژاپن، از جمله نخست وزیر، دیدار و گفتگو خواهد کرد.

از جمله موضوعاتی که در دستور کار این سفر قرار دارد، گفتگو پیرامون مشکل بدهی های سنگین برمه به ژاپن، به عنوان بزرگترین طلبکار این کشور و همچنین موضوع از سرگیری کمک اقتصادی و سرمایه گذاری ژاپن در برمه است.

اگرچه به وضوح دولت تین سین همچنان زیر نظر نظامیان برمه قرار دارد، اما اقداماتی که این دولت در راستای آزادسازی فضای سیاسی و پیشبرد اصلاحات دموکراتیک انجام داده با استقبال جامعه جهانی مواجه شده و سفر به ژاپن نشانه ای از این رویکرد مثبت است.