'گزینه های احتمالی اصلاح طلبان برای انتخابات ریاست جمهوری'

داریوش قنبری، سخنگوی فراکسیون اقلیت مجلس گفته که محمدرضا عارف (معاون اول دولت دوم محمد خاتمی)، عبدالله نوری (وزیر کشور دولت اول اکبر هاشمی رفسنجانی و دولت اول محمد خاتمی)، کمال خرازی (وزیر خارجه دولت محمد خاتمی) و حسن خمینی (نوه آیت الله خمینی، بنیادگذار جمهوری اسلامی) از جمله گزینه های احتمالی اصلاح طلبان برای انتخابات ریاست جمهوری سال آینده هستند.

آقای قنبری به خبرگزاری کار ایران گفته که "اصلاح طلبان باید ضمن پرهیز از اتلاف وقت هر چه سریعتر کارهای انتخاباتی خود را آغاز کرده و کاندیدای مورد نظر خود را اعلام کنند."

همزمان علی اکبر اولیا، عضو فراکسیون اقلیت مجلس ایران به خبرگزاری مهر گفته که محمدرضا عارف به عنوان گزینه اصلاح طلبان در انتخابات ریاست جمهوری آینده مطرح است و "برخی گفتگوها و رایزنی هایی در این خصوص شده است."

اما آقای قنبری می گوید که "در این زمینه اطلاع چندانی ندارم ولی معتقدم که اصلاح طلبان دیگر نمی توانند نسبت به انتخابات ریاست جمهوری بی تفاوت باشند."

بعد از اتهام تقلب گسترده در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ و اعتراضات پس آن، اصلاح طلبان به صورت متشکل در انتخابات مجلس که اخیرا برگزار شد، شرکت نکردند و آقای قنبری می گویند که "حضور اصلاح طلبان در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده نباید مثل انتخابات فعلی مجلس باشد."

به گفته آقای قنبری "تشکیلات اصلاح طلبان دچار نوعی از هم گسیختگی شده است" و برای همین هم در زمانه باقی مانده تا انتخابات ریاست جمهوری "اصلاح طلبان باید ضمن تجدید سازمان و کسب آمادگی برای حضور در انتخابات روی چهره ای که از مقبولیت بالاتری برخوردار است، سرمایه گذاری کنند."