زمین لرزه قوی شرق اندونزی را لرزاند

زمین لرزه ای قوی به قدرت شش و شش دهم در مقیاس ریشتر شرق اندونزی را لرزاند و موجی از نگرانی در میان ساکنان این نطقه به راه انداخت.

خسارات به منازل مسکونی و ساختمان ها گزارش شده اما از تلفات انسانی هنوز اخباری مخابره نشده است.

یکی از دیوارهای مقابل یک ساختمان دولتی در شهر مانوکوان هم فرو ریخته است.

کشته شدن هزاران نفر در سالهای اخیر بر اثر سونامی و زلزله در اندونزی، موجب شده که مردم این کشور با وقوع هر زمین لرزه ای شتابزده خانه و محل سکونت خود را ترک کنند و به مناطق مرتفع تر پناه ببرند.

بسیاری از اراضی اندونزی مناطقی پست و پایین تر از سطح دریا هستند.