تظاهرات ضد دولتی در پراگ در اعتراض به تدابیر ریاضتی

دهها هزار نفر در مرکز پراگ، پایتخت جمهوری چک در تظاهرات ضد دولتی شرکت کرده‌اند.

بانیان این تظاهرات می‌گویند این بزرگ‌ترین تجمع اعتراضی در این کشور از زمان فروپاشی حکومت کمونیستی در سال ۱۹۸۹ است.

تظاهرات امروز در اعتراض به تدابیر ریاضتی دولت برگزار شد. اتحادیه‌های کارگری می‌گویند سیاست‌های ریاضتی دولت، قشر فقیر و آسیب‌پذیر را هدف قرار داده است.

در تظاهرات امروز، مردم مانند تظاهرات و ناآرامی‌های سال ۱۹۸۹، کلیدهای خود را به صدا در آوردند که معنای آن این است که زمان کناره‌گیری دولت فرا رسیده است.

خبرنگار بی بی سی در پراگ می‌گوید دولت راست میانه که دو سال است قدرت را در دست دارد، اکنون مشخص نیست که هنوز در مجلس دارای اکثریت است یا نه.