رئیس جمهوری آفریقای جنوبی 'چهار زنه' شد

جیکوب زوما، رئیس جمهوری آفریقای جنوبی در مراسمی سنتی که با حضور سه همسرش برگزار شد، برای چهارمین بار ازدواج کرد.

آقای زوما که هفتاد سال دارد، لباسی از پوست پلنگ بر تن کرده و نیزه و سپر زولویی‌ها را در این مراسم همراه داشت.

مقام‌های دولتی تاکید کرده‌اند که آقای زوما خود شخصا هزینه این مراسم را پرداخته است.

بونجی نگما، همسر جدید آقای زوما در چند سال گذشته با او به سفرهای خارجی رفته بود.