عضو مجلس خبرگان: سختگیری ارشاد برای مجوز کتاب زیاد است

علی شفیعی، نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری، از شیوه صدور مجوز کتاب در وزارت ارشاد انتقاد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی شفیعی گفت که "سختگیری" های وزارت ارشاد برای صدور مجوز کتاب، زیاد است و باید در این خصوص "یک تجدید نظر اساسی" صورت بگیرد.

او از اینکه استان خوزستان، فاقد هیئت مستقل برای صدور مجوز کتاب است، انتقاد کرد.

در سال های اخیر، وزارت ارشاد، ممیزانی را در شهرهایی نظیر مشهد، قم و اصفهان به کار گرفته است تا به صورت مستقل، به بررسی کتاب های ناشران مستقر در این مناطق و صدور مجوز یا رد کتاب های عرضه شده از سوی آنها بپردازند.

بر اساس گزارش خبرگزاری مهر، علی شفیعی با بیان اینکه برای چاپ کتاب، "مراحل سختی" در تهران سپری می شود، به "ضعف عمل" واحد نشر وزارت ارشاد اشاره کرد و گفت: "از ناشران، مولفان و دست اندرکاران مسائل فرهنگی انتظار می رود که این موضوع را کوچک و کم اهمیت نبینند و با فشار به مرکز، نسبت به گرفتن این مجوز اقدام کنند."

افزایش سختگیری و تاخیر در صدور مجوز، لغو مجوز کتاب های مجوزدار، فقدان پاسخگویی به ناشران، مترجمان و نویسندگان معترض به شیوه ممیزی از جمله انتقادهای روز افزون اهالی کتاب و نشر در سال های اخیر بوده است.