شرکت مقامات ارشد حکومت سابق مصر در انتخابات ممنوع شد

شورای نظامی حاکم بر مصر با تصویب اصلاحیه ای بر قانون انتخابات، کسانی را که در ده سال پایانی حکومت حسنی مبارک، رئیس جمهوری مستعفی مصر، متصدی مقامات ارشد دولتی بوده اند از نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری در ماه آینده میلادی محروم کرده است.

با صدور این مصوبه، احمد شفیق، از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری که در روزهای آخر حکومت حسنی مبارک به سمت نخست وزیری منصوب شد، حق شرکت در انتخابات را نخواهد داشت.

رسانه های خبری مصر گفته اند که احتمال دارد این مصوبه روز پنجشنبه و همزمان با انتشار فهرست نهایی اسامی نامزدهای انتخاباتی توسط کمیته انتخابات منتشر شود.