دیپلمات ایرانی متهم به تعدی جنسی از برزیل 'فراخوانده شد'

روز سه شنبه، ۵ اردیبهشت (۲۴ آوریل) خبرگزاری مهر به نقل از سخنگوی وزارت خارجه ایران گزارش کرد که دیپلمات عضو سفارت جمهوری اسلامی در برزیل که به تعدی جنسی به دختران خردسال در یک استخر همگانی متهم شده بود به دلیل "تخلف انضباطی" به کشور فرا خوانده شده است.

هفته گذشته، رسانه های خبری برزیل گزارش کردند که حکمت الله قربانی، عضو ارشد سفارت جمهوری اسلامی در برازیلیا، به دلیل دست اندازی به چند دختر نوجوان در یک استخر توسط پلیس بازداشت اما پس از ادعای مصونیت سیاسی، آزاد شده است.

پس از انتشار این گزارش، سخنگوی وزارت خارجه و سفارت ایران در برزیل این گزارش ها را تکذیب کردند اما به گزارش خبرگزاری مهر، آقای مهمانپرست در مصاحبه خبری روز سه شنبه گفته است که حضور این دیپلمات ایرانی در یک استخر مختلط تخلف بوده است.

قوانین کیفری برزیل برای تعدی جنسی به افراد نوجوان دوره های حبس هشت تا پانزده سال پیش بینی کرده است اما سفارت جمهوری اسلامی، اتهام تعدی جنسی علیه آقای قربانی را نتیجه "تفاوت های فرهنگی" دانسته است.