همسر کروبی خبر سفر او 'همراه با پسرش' را تکذیب کرد

همسر مهدی کروبی، از رهبران مخالف در جمهوری اسلامی، گفته است که این خبر برخی "رسانه های وابسته به حاکمیت" دروغ است که نوشته بودند آقای کروبی همراه یکی از پسرانش به کاشان سفر کرده است.

به گزارش سایت سحام نیوز، متعلق به حزب اعتماد ملی، خانم کروبی گفته که "پسران من بعد از عید اصلا پدرشان را ندیده اند" و افزوده است که سفر آقای کروبی به کاشان یک سفر یک روزه بوده و در مورد دلیل آن هم گفته است: "طبیعی است که ایشان از نظر جسمی بالاخره به حدی رسیده اندکه نیاز هست از این کارها بکنند، وگرنه خطرناک می شود."

همچنین، سایت کلمه، که گزارش های مربوط به میرحسین موسوی، دیگر رهبر مخالف دولت را منعکس می کند، نوشته است که از دو هفته پیش، آقای موسوی و همسرش تماس تلفنی با اعضای خانواده نداشته اند و دخترانشان در "بی خبری مطلق" از وضعیت آنان به سر می برند.