سازمان اطلاعاتی جدید آمریکا برای نظارت بر چین و ایران

نشریه آمریکایی نیویورک تایمز گزارش کرده است که وزارت دفاع آمریکا - پنتاگون - همزمان با خاتمه حضور نظامی در عراق و افغانستان، تشکیلات جدیدی را با عنوان "سرویس اطلاعات مخفی" ایجاد می کند. بر اساس این گزارش، تمرکز بر اهدافی همچون چین و ایران در دستور کار این سرویس جدید اطلاعاتی قرار خواهد داشت.

به نوشته این نشریه، انتظار می رود شمار ماموران تشکیلات جدید طی سال های آینده به چند صد نفر برسد.

یک مقام ارشد وزارت دفاع آمریکا در تشریح ویژگیهای این سرویس جدید گفت، هیچ نیرو، بودجه و یا اختیارات جدیدی به این سرویس اختصاص نخواهد یافت و این واحد در ارتباط نزدیکی با سازمان سیا و سایر آژانسهای امنیتی آمریکا فعالیت خواهد کرد.