پس ۶۲ از سال، تدوین آئین نامه بررسی سوانح هوایی ایران

رضا نخجوانی، رئیس سابق سازمان هواپیمایی ایران از تدوین آئین نامه بررسی سوانح هوایی پس از ۶۲ سال توسط کارشناسان این سازمان خبر داده است.

خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از آقای نخجوانی گفته است هدف از تدوین آئین نامه مزبور قانونمند شدن تمامی فعالیت های بررسی سوانح هوایی مطابق با قوانین و مقررات سازمان هواپیمایی کشور است، که با این اقدام روند بررسی سوانح هوایی تسهیل می شود.

به گفته آقای نخجوانی، آئین نامه بررسی سوانح هوایی از جمله تکالیف دولت به استناد ماده ۲۲ قانون هواپیمایی کشوری مصوب سال ۱۳۲۸ است که با گذشت ۶۲ سال تاکنون تدوین و تصویب نشده بود.