صدور قرار بازداشت برای فعال حقوق بشر بحرینی

حکومت بحرین برای یکی از فعالان دموکراسی‌خواه که یکشنبه گذشته اعتراضاتی را بر ضد برگزاری مسابقات فرمول یک هدایت می‌کرد، قرار بازداشت موقت هفت‌روزه صادر کرده است.

زینب الخواجه علاوه بر شرکت در این اعتراضات خواهان آزادی پدر خود، عبدالهادی الخواجه نیز بود.

آقای الخواجه، از فعالان حقوق بشر بحرینی، هفتاد و شش روز است که در زندان در اعتصاب غذا به سر می‌برد.

زینب الخواجه شب شنبه و پس از تحصن در خیابان اصلی منامه، پایتخت بحرین، توسط ماموران امنیتی بازداشت شده بود.