صدور نخستین کیفرخواست جنایی نشت نفت به خلیج مکزیک

وزارت دادگستری آمریکا یک مهندس سابق شرکت بی پی را به از بین بردن مدارک مربوط به حادثه نشت نفت به خلیج مکزیک در سال ۲۰۱۰ متهم کرده است.

بر اساس نخستین کیفرخواست جنایی صادر شده در رابطه با حادثه انفجار در سکوی حفاری دیپ واتر هورایزن در خلیج مکزیک، کورت میکس به پاک کردن پیامک های رد و بدل شده بین خود و مدیرش متهم شده است.

بر این اساس، این پیامک ها مربوط به عدم کارایی تدابیر صورت گرفته برای مهار نشت نفت بوده است.

همزمان با ارسال این پیامک ها، شرکت بی پی اعلام کرده بود که اقدام های صورت گرفته بر اساس برنامه پیش می رود و موفق است.

سکوی حفاری دیپ واتر هورایزن متعلق به شرکت ترنس اوشن، هنگام حادثه انفجار که در بیستم آوریل ۲۰۱۰، در اجاره بی پی قرار داشت.

یازده نفر در این حادثه کشته شدند و ۲۰۰ میلیون گالن نفت خام نیز به خلیج مکزیک نشت کرد.