اتحادیه آفریقا به سودان و سودان جنوبی 'اولتیماتوم' داد

اتحادیه آفریقا از دولت های سودان و سودان جنوبی خواسته است در چارچوب طرح پیشنهادی این اتحادیه هر چه سریعتر به درگیری بین خود خاتمه دهند و هشدار داده است که در غیر اینصورت، علیه هر کشوری که به این پیشنهاد عمل نکند به "اقدامات مقتضی" متوسل خواهد شد.

همچنین، شورای امنیت سازمان ملل متحد از دولت سودان خواسته است تا به بمباران هوایی سودان جنوبی خاتمه دهد و دولت چین نیز از هر دو طرف خواسته است "خویشتنداری" نشان دهند.

در چند هفته اخیر، بین سودان و کشور جدید التاسیس سودان جنوبی بر سر منطقه مرزی مورد اختلاف دو کشور درگیری روی داده و اگرچه سودان جنوبی گفته است که نیروهای خود را از منطقه مورد اختلاف خارج کرده، دولت سودان از شکست نیروهای جنوب سخن گفته است.