شیرین عبادی: حقوق بشر نباید در سایه مناقشه اتمی قرار گیرد

شیرین عبادی، وکیل ایرانی و برنده جایزه صلح نوبل، هشدار داده است که نباید مساله حقوق بشر در ایران را به خاطر مناقشه اتمی به فراموشی سپرد.

خانم عبادی که در گردهمایی برندگان صلح نوبل در شیکاگو سخن می‌گفت از این که طرفین مذاکرات هسته‌ای در استانبول آن را موفقیت‌آمیز خوانده‌اند ابراز خوشحالی کرده است.

او با این حال افزوده است که "هر مذاکره‌ای درباره ایران باید مسائل دموکراسی و حقوق بشر را نیز در بر بگیرد".

خانم عبادی جنبش دموکراسی خواهی ایران را به رغم سرکوب‌ها قدرتمند توصیف کرده و افزوده است جنبش زنان ایران بزرگترین جنبش در نمونه خود در منطقه خاورمیانه است.