نخست وزیر سابق مصر می تواند نامزد رییس جمهوری شود

کمیسیون انتخابات مصر از رای خود مبنی بر ممنوعیت نامزدی احمد شفیق نخست وزیر سابق مصر در انتخابات ریاست جمهوری برگشته است.

این کمیسیون روز سه شنبه بر اساس قانونی که مقامات ارشد حکومت حسنی مبارک را از نامزدی در انتخابات مستثنا می کند آقای شفیق را از نامزدی در این رقابت ها محروم کرده بود.

با این همه روز چهارشنبه این کمیسیون درخواست تجدید نظر آقای شفیق را درنظر گرفته و او را مجاز به شرکت در این رقابت ها کرده است.

آقای شفیق پیش از اینکه در اعتراضات زمستان سال گذشته از قدرت ساقط شود آخرین نخست وزیر حکومت حسنی مبارک بود.

این قانون در پارلمان مصر که اکثریت در آن با اسلام گرا هاست به سرعت تصویب شده بود و به تایید شورای عالی نیروهای مسلح این کشور رسیده بود و دو روز پیش از آن که کمیسیون انتخابات فهرست نهایی نامزدها را اعلام کند نهایی شد.

عمر سلیمان معاون حسنی مبارک و رییس سازمان اطلاعات مصر نیز به دلیل دیگری در کنار دو اسلام گرای دیگر از اخوان المسلمین و سلفی ها از شرکت در این رقابت ها محروم شده است.